حمایت علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 15 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 15 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 25 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 اردیبهشت 1397
اعلام نتایج داوری 30 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری 30 اردیبهشت 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
پوستر همایش

02133699094

02136621319

02189786524

Conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش