حمایت علمی و معنوی

اهداف کنگره

  • ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت تجلی استعدادها و برانگیختن روحیه‌ی خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
  • ایجاد بستر مناسب جهت انتشار و اشاعه پژوهش‌های اصیل و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اقتصاد
  • توسعه پژوهش‌ها و تحقیقات در حوزه اقتصاد، هدایت و جهت‌دهی تحقیقات و پژوهش‌ها
  • توسعه ارتباطات بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی و برقراری ارتباط میان محققین و پژوهشگران حوزه اقتصاد به منظور تبادل اطلاعات علمی و انتقال دستاوردهای حاصله در مراکز تحقیقاتی جهت هم‌افزایی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده
  • اطلاع رسانی از مجموعه پیشرفت های علمی در راستای ارتقای دانش جامعه علمی اقتصاد، جلوگیری از تکرار فعالیتهای مشابه و نیز بهره‌مندی از نتایج تحقیقات انجام شده
  • حمایت از نوآوری‌های علمی و فناوری از طریق اشاعه اندیشه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های اقتصادی جهت و کسب دستاوردهای تازه علمی
  • کمک به مسأله یابی و حل مسائل علمی حوزه اقتصاد
  • انتشار یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه اقتصاد و موضوعات مرتبط به منظور گسترش مرزهای دانش در این حوزه
پوستر همایش

02133699094

02136621319

02189786524

Conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش