حمایت علمی و معنوی

پیام دبیر

خدا را شاکریم که ما را در مسیر ترویج دانش و گسترش بستر پژوهش در کشور عزیزمان ایران قرارداد تا فعالیت های علمی و اجرایی نخستین همایش بین المللی جامع اقتصاد ایران را آغاز نماییم و بنده به عنوان دبیر اجرایی همایش جامع اقتصاد ایران در سال 96، وظیفه خودم می دانم تا با همکاری تیم علمی و اجرایی همه تلاش خود را در جهت برگزاری پربار و سودمند نخستین همایش بین المللی جامع اقتصاد ایران سال96 به کاربگیرم. سعی ما براین است تا سهمی در ارایه نتایج عملکرد پژوهشگران کشورمان در حوزه اقتصاد داشته باشیم و متخصصین، اساتید، دانشجویان و دوستداران را از پیشرفت های علمی روز دنیا آگاه کنیم و در این راستا مسلماً می توان از نقایص و کاستی ها عبور کرد.

امیدواریم تلاش ما با برگزاری همایش جامع اقتصاد ایران گامی موثر در جهت ارتقاء حوزه اقتصاد کشور باشد.

با آرزوی موفقیت ایران و ایرانی

با سپاس و احترام

 

پوستر همایش

02133699094

02136621319

02189786524

Conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش